30 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 2/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Trẻ Khỏe, Cũng Ưa Nhìn Young, Fit….And Almost Good Looking
01:55 Án Mạng Thời Hiện Đại: Ca Khúc Ăn Khách Modern Murder: Hit Song
03:30 Người Câm El Mudo
05:00 Nữ Thanh Tra Heller: Phản Đòn Inspector Ms. Heller: Ricochet
06:30 Mùa Giáng Sinh Kỳ Diệu Của Lilly Lilly’S Bewitched Christmas
08:15 Tôi, Veronica Của Thời Xưa Ấy Once Upon A Time Was I, Veronica
09:40 Khi Tôi Mở Mắt As I Open My Eyes
11:25 Đường Phố Berlin: Quái Thú Thành Thị Streets Of Berlin: Urban Beasts
13:00 Vũ Điệu Tử Thần Dance To Death
14:45 Bảo Mẫu Lên Đường – Phần 2: Ở Nam Phi Nanny On Board Ii: In South Africa
16:20 Án Mạng Thời Hiện Đại: Báo Ứng Modern Murder: Nemesis
17:55 Một Phút Lặng Yên A Minute’S Silence
19:30 Đánh Mất Chính Mình Lose My Self
21:00 Thông Gia Ở Nơi Xa Xôi In-Laws In The Outback
22:45 Mafia Và Hội Cà Chua Đỏ Mafia & Red Tomatoes