13 April, 2021

Lịch phát sóng CinemaWorld 2/8/2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 2/8/2020

01:15 Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
02:05 Tài Chính Thông II 2020 – Số 8
02:10 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
03:05 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
04:00 Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên (Phần 4)
05:00 Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
06:00 Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
07:00 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
07:55 Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
08:50 Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
10:15 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
11:10 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
12:00 Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
12:55 Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
13:55 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
14:50 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
15:45 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
16:40 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
17:30 Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
19:00 Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
19:55 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
20:50 Macgyver (Phần 4)
21:45 Ánh Sáng
Lịch phát sóng CinemaWorld 2/8/2020