21 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 15/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:25 Tên Tôi Là Maya My Name Is Maya
03:05 Trăng Xế Three Quarter Moon
04:45 Đường Phố Berlin: Ăn Mòn Streets Of Berlin: Corrosive
06:30 Chẳng Ai Như Chúng Ta None Like Us
08:20 Lặn Một Hơi One Breath
10:15 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
12:00 Hàng Rào Picket Fences
13:45 Tháng 10 Tháng 11 October November
15:45 Tên Tôi Là Maya My Name Is Maya
17:35 Màu Của Đại Dương Color Of The Ocean
19:20 Vùng Bão Tố Stormy Weather
21:00 Người Cha Và Người Ngoại Quốc The Father And The Foreigner
22:55 Liều Lĩnh Reckless