30 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 14/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:35 A Dua Trendy
02:20 Bà Xã Và Tôi My Wife And I
04:10 3000 Đêm 3000 Nights
06:00 Chuyện Tình Ở Saint-Petersburg Love In Saint-Petersburg
07:45 Bà Xã Và Tôi My Wife And I
09:35 Ngu Si Hưởng Thái Bình Ignorance Is Bliss
11:25 Án Mạng Thời Hiện Đại: Ký Ức Ảo Giác Modern Murder: Déjà Vu
13:05 Chẳng Ai Như Chúng Ta None Like Us
14:55 Khi Chúng Ta Ra Đi When We Leave
16:55 Trăng Xế Three Quarter Moon
18:30 Hàng Rào Picket Fences
20:10 Lặn Một Hơi One Breath
22:00 Đường Phố Berlin: Ăn Mòn Streets Of Berlin: Corrosive
23:40 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia