20 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 12/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:25 Thứ Được Gọi Là Tình Yêu That Thing Called Love
02:05 93 Ngày 93 Days
04:15 Houston Houston
06:10 Án Mạng Bên Vách Núi The Cliffs Murder
07:50 Những Giờ Vắng Khách The Empty Hours
09:35 Đường Phố Berlin: Kẻ Vận Chuyển Streets Of Berlin: The Mule
11:10 Đến Lượt Cưng Đấy It’S Your Turn, Honey!
12:45 Thứ Được Gọi Là Tình Yêu That Thing Called Love
14:20 Đội Canh Gác: Người Hùng Cuối Cùng The Watchers: The Last Hero
15:40 Vùng Bão Tố Stormy Weather
17:15 93 Ngày 93 Days
19:25 Thám Tử Durant: Những Ngày Chết Người Detective Durant: Murderous Days
21:00 Những Kẻ Khờ Mộng Mơ Dreamfools
22:55 Mảnh Đất Của Thánh Thần Land Of Saints