30 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 11/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Las Acacias Las Acacias
01:30 Thiên Thần Công Lý: Tiền Dẫn Mối Angel Of Justice: Head Money
03:05 Đội Canh Gác: Khởi Đầu The Watchers: Beginning
04:40 Chuyện Tình Rừng Xanh Romancing The Jungle
06:30 Nghệ Thuật Nhái Make A Fake
08:10 Las Acacias Las Acacias
09:40 Trong Vòng Lốc Xoáy Within The Whirlwind
11:35 Khám Phá Mandy Discovering Mandy
13:10 Thiên Thần Công Lý: Tiền Dẫn Mối Angel Of Justice: Head Money
14:45 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
16:20 Paris Trắng Paris La Blanche
17:55 Đội Canh Gác: Người Hùng Cuối Cùng The Watchers: The Last Hero
19:20 Đến Lượt Cưng Đấy It’S Your Turn, Honey!
21:00 Những Giờ Vắng Khách The Empty Hours
22:45 Vùng Bão Tố Stormy Weather