30 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 10/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:35 Đón Gió Catch The Wind
02:30 Thanh Tra Coliandro: Ván Bài Đặc Biệt Inspector Coliandro: Special Match
04:20 Hàng Rào Picket Fences
06:00 Liều Lĩnh Reckless
07:40 Tháng 10 Tháng 11 October November
09:30 Thanh Tra Coliandro: Ván Bài Đặc Biệt Inspector Coliandro: Special Match
11:10 Lặn Một Hơi One Breath
12:55 Nghệ Thuật Nhái Make A Fake
14:30 Đội Canh Gác: Khởi Đầu The Watchers: Beginning
16:00 Chuyện Tình Rừng Xanh Romancing The Jungle
17:45 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
19:25 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
21:00 Khám Phá Mandy Discovering Mandy
22:35 Paris Trắng Paris La Blanche