29 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 1/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:25 Em Sắp Giảm Cân I’M Losing It
02:20 Án Mạng Ở Oleron Murder In Olèron
04:10 Chiếc Xe Đạp Của Cha Tôi My Father’S Bike
06:00 Giữa 2 Thế Giới Between Worlds
07:30 Chú Thỏ Cụt Tai Phần 2 Rabbit Without Ears 2
09:30 Tựa Như Làn Gió Like The Wind
11:20 Chiếc Xe Đạp Của Cha Tôi My Father’S Bike
13:00 Án Mạng Ở Oleron Murder In Olèron
14:40 Tình Yêu Giữa Bầu Trời Love In The Skies
16:15 Cô Đơn Tuổi Già: Gia Đình Winter Parents Home Alone: The Winters
17:50 Lần Cuối Cùng Tôi Thấy Macao The Last Time I Saw Macao
19:20 Thiên Thần Công Lý: Sai Sót Y Khoa Angel Of Justice: Medical Blunder
21:00 4 Ông Hoàng 4 Kings
22:40 Helen Dorn: Tàn Nhẫn Helen Dorn: Merciless