19 January, 2021

Lịch phát sóng Cartoon Network 4/9/2020

00:00:00 THE TOM AND JERRY SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TOM VÀ JERRY
01:00:00 UNCLE GRANDPA : BÁC GRANDPA
02:00:00 MIGHTY MAGISWORDS : NHỮNG THANH KIẾM THẦN HÙNG MẠNH
03:00:00 CHOWDER
04:00:00 ADVENTURE TIME : GIỜ PHIÊU LƯU
05:00:00 GRIZZY AND THE LEMMINGS : GẤU XÁM VÀ NHỮNG CHÚ CHUỘT LEMMUT
06:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
06:30:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
07:30:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
08:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
09:00:00 CRAIG OF THE CREEK : CẬU BÉ CRAIG VÀ CON SUỐI NHỎ
09:30:00 DC SUPER HERO GIRLS SERIES : NHỮNG NỮ SIÊU ANH HÙNG DC
10:00:00 BEN 10
10:30:00 MONSTER BEACH : BÃI BIỂN QUÁI VẬT
11:00:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
11:30:00 THUNDERCATS ROAR! : BIỆT ĐỘI MÈO SẤM HÀNH ĐỘNG!
12:00:00 KINGDOM FORCE : BIỆT ĐỘI SIÊU THÚ
12:30:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
13:00:00 MAO MAO HEROES OF PURE HEART : MAO MAO – NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA THUNG LŨNG PURE HEART
13:30:00 TOTAL DRAMARAMA : NHÀ TRẺ SIÊU QUẬY
14:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
14:30:00 NINJAGO
15:00:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
16:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
17:00:00 THE AMAZING WORLD OF GUMBALL : THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL
18:00:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
18:30:00 THUNDERCATS ROAR! : BIỆT ĐỘI MÈO SẤM HÀNH ĐỘNG!
19:00:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
19:35:00 BEN 10
20:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
20:30:00 MONSTER BEACH : BÃI BIỂN QUÁI VẬT
21:00:00 SNACK WORLD : THẾ GIỚI SNACK
21:30:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
22:00:00 STEVEN UNIVERSE
23:00:00 REGULAR SHOW : CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT