28 January, 2021

Lịch phát sóng Cartoon Network 29/8/2020

Lịch phát sóng Cartoon Network 29/8/2020

00:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
01:00:00 UNCLE GRANDPA : BÁC GRANDPA
02:00:00 MIGHTY MAGISWORDS : NHỮNG THANH KIẾM THẦN HÙNG MẠNH
03:00:00 CHOWDER
04:00:00 ADVENTURE TIME : GIỜ PHIÊU LƯU
05:00:00 GRIZZY AND THE LEMMINGS : GẤU XÁM VÀ NHỮNG CHÚ CHUỘT LEMMUT
06:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
07:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
08:00:00 TOTAL DRAMARAMA : NHÀ TRẺ SIÊU QUẬY
08:30:00 MAO MAO HEROES OF PURE HEART : MAO MAO – NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA THUNG LŨNG PURE HEART
09:00:00 DC SUPER HERO GIRLS SERIES : NHỮNG NỮ SIÊU ANH HÙNG DC
09:30:00 TRANSFORMERS:CYBERVERSE : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: VŨ TRỤ NGƯỜI MÁY
10:00:00 BEN 10: DESTROY ALL ALIENS : BEN 10: HỦY DIỆT NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
11:30:00 MAO MAO HEROES OF PURE HEART : MAO MAO – NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA THUNG LŨNG PURE HEART
12:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
12:30:00 MONSTER BEACH : BÃI BIỂN QUÁI VẬT
13:00:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
13:30:00 DC SUPER HERO GIRLS SERIES : NHỮNG NỮ SIÊU ANH HÙNG DC
14:00:00 STEVEN UNIVERSE FUTURE : STEVEN UNIVERSE: TƯƠNG LAI
14:30:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
15:00:00 KINGDOM FORCE : BIỆT ĐỘI SIÊU THÚ
15:30:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
16:00:00 TRANSFORMERS:CYBERVERSE : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: VŨ TRỤ NGƯỜI MÁY
16:30:00 NINJAGO
17:00:00 TOTAL DRAMARAMA : NHÀ TRẺ SIÊU QUẬY
17:30:00 MAO MAO HEROES OF PURE HEART : MAO MAO – NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA THUNG LŨNG PURE HEART
18:00:00 DC SUPER HERO GIRLS SERIES : NHỮNG NỮ SIÊU ANH HÙNG DC
18:30:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
19:00:00 MONSTER BEACH : BÃI BIỂN QUÁI VẬT
19:30:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
20:00:00 KINGDOM FORCE : BIỆT ĐỘI SIÊU THÚ
20:30:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
21:00:00 THE AMAZING WORLD OF GUMBALL : THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL
21:30:00 THUNDERCATS ROAR! : BIỆT ĐỘI MÈO SẤM HÀNH ĐỘNG!
22:00:00 ADVENTURE TIME : GIỜ PHIÊU LƯU
23:00:00 REGULAR SHOW : CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT
Lịch phát sóng Cartoon Network 29/8/2020