28 January, 2021

Lịch phát sóng Cartoon Network 27/8/2020

Lịch phát sóng Cartoon Network 27/8/2020

00:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
01:00:00 UNCLE GRANDPA : BÁC GRANDPA
02:00:00 MIGHTY MAGISWORDS : NHỮNG THANH KIẾM THẦN HÙNG MẠNH
03:00:00 CHOWDER
04:00:00 ADVENTURE TIME : GIỜ PHIÊU LƯU
05:00:00 GRIZZY AND THE LEMMINGS : GẤU XÁM VÀ NHỮNG CHÚ CHUỘT LEMMUT
06:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
06:30:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
07:30:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
08:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
09:00:00 CRAIG OF THE CREEK : CẬU BÉ CRAIG VÀ CON SUỐI NHỎ
10:00:00 BEN 10
11:00:00 UNIKITTY : CHÚ MÈO KÌ LÂN
12:00:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
13:00:00 THE AMAZING WORLD OF GUMBALL : THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL
14:00:00 OGGY & THE COCKROACHES : OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN
15:00:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
16:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
17:00:00 THE AMAZING WORLD OF GUMBALL : THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL
18:00:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
18:30:00 THUNDERCATS ROAR! : BIỆT ĐỘI MÈO SẤM HÀNH ĐỘNG!
19:00:00 TEEN TITANS GO! : BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN XUẤT KÍCH!
19:35:00 BEN 10
20:00:00 WE BARE BEARS : CHÚNG TÔI ĐƠN GIẢN LÀ GẤU
20:30:00 MONSTER BEACH : BÃI BIỂN QUÁI VẬT
21:00:00 THE POWERPUFF GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI SIÊU NHÂN
21:30:00 POWER PLAYERS : BIỆT ĐỘI ĐỒ CHƠI
22:00:00 STEVEN UNIVERSE
23:00:00 REGULAR SHOW : CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT
Lịch phát sóng Cartoon Network 27/8/2020