nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 26/1/2018

00:50 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/1/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 05:10 THE AMAZING RACE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/1/2018

00:45 RUDE(ISH) TUBE 01:15 RUDE(ISH) TUBE 01:45 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:35 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/1/2018

00:45 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 03:20 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 05:00 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/1/2018

00:45 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 01:35 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 03:15 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/1/2018

00:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 00:55 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:40 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 03:30 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 04:20 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 05:10 SUPERNATURAL (SEASON 13) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/1/2018

00:45 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 03:20 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 05:00 THE AMAZING …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/1/2018

00:50 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 01:45 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:35 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 03:25 QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA …

Read More »