Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 20/8/2017

01:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 02:15 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 03:10 RUDE(ISH) TUBE 03:40 RUDE(ISH) TUBE 04:10 RUDE(ISH) TUBE 04:40 RUDE(ISH) TUBE 05:10 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/8/2017

00:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 00:55 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:45 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:30 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/8/2017

00:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:25 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:55 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:45 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 02:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:15 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:10 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/8/2017

00:45 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:15 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:45 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 02:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/8/2017

01:20 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:10 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 05:05 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 AMERICAN NINJA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/8/2017

00:10 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 01:05 RUDE(ISH) TUBE 01:35 RUDE(ISH) TUBE 02:05 RUDE(ISH) TUBE 02:35 RUDE(ISH) TUBE 03:05 RUDE(ISH) TUBE 03:35 RUDE(ISH) TUBE 04:05 RUDE(ISH) TUBE 04:35 RUDE(ISH) TUBE 05:05 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN …

Read More »