nGày 22/05/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 18/4/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/4/2018

01:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:50 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 02:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/4/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/4/2018

00:40 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:35 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 02:30 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 03:00 RUDE(ISH) TUBE 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:00 THE APPRENTICE ASIA : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/4/2018

00:55 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:35 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:15 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 05:05 SUPERNATURAL (SEASON 13) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/4/2018

00:45 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:15 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:45 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:35 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/4/2018

00:50 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 01:40 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/4/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON …

Read More »