nGày 12/11/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 13/10/2018

00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/10/2018

00:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 01:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/10/2018

00:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/10/2018

00:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/10/2018

00:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 06:00:00KILLJOYS 3 : ĐỘI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/10/2018

00:40:00RUDE(ISH) TUBE 01:05:00RUDE(ISH) TUBE 01:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 02:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:10:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 04:00:00RUDE(ISH) TUBE 04:30:00RUDE(ISH) TUBE 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 06:00:00KILLJOYS 3 : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/10/2018

01:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:10:00RUDE(ISH) TUBE 03:35:00RUDE(ISH) TUBE 04:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:00:00RUDE(ISH) TUBE 05:30:00RUDE(ISH) TUBE 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:25:00RUDE(ISH) TUBE 06:50:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 07:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/10/2018

00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU …

Read More »