nGày 24/04/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 2/4/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:30 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/4/2018

00:40 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:35 DOOM : DIỆT VONG 03:30 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 04:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 06:50 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 31/3/2018

00:00 SUPERNATURAL (SEASON 13) 00:35 MACGYVER (SEASON 2) 01:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) 02:20 KILLJOYS 3 03:10 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) 04:00 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) 04:30 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) 05:00 SUPERNATURAL (SEASON 13) 06:00 DONT BLINK 06:30 DONT BLINK 07:00 DONT BLINK 07:30 SEAL TEAM (SEASON 1) 08:30 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/3/2018

00:00 MACGYVER (SEASON 2) 00:45 NCIS : LOS ANGELES (SEASON 7) 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 02:30 TAKEN (SEASON 1) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 04:10 THE AMAZING RACE (SEASON 27) 05:00 NCIS : LOS ANGELES (SEASON 7) 06:00 TAKEN (SEASON 1) 06:50 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 07:40 CYRIL : RIO …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/3/2018

00:00 THE ELEMENTS : COSENTINO 00:50 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 01:45 12 MONKEYS (SEASON 2) 02:35 TAKEN (SEASON 1) 03:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 04:15 THE AMAZING RACE (SEASON 27) 05:05 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:00 TAKEN (SEASON 1) 06:50 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 07:40 BRAINDEAD (SEASON 1) 08:30 THE AMAZING RACE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/3/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 12 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2) 02:30 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:10 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/3/2018

00:50 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 01:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/3/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:30 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP …

Read More »