nGày 21/07/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 29/6/2018

00:45:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/6/2018

01:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 02:35:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:25:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:15:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:05:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/6/2018

00:45:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/6/2018

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/6/2018

00:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) 02:05:00TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 02:35:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:25:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:15:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:05:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/6/2018

00:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 02:30:00RUDE(ISH) TUBE 03:00:00RUDE(ISH) TUBE 03:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 04:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 05:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 06:00:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 06:50:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/6/2018

00:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 01:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 02:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 02:55:00TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 03:25:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:15:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 05:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/6/2018

00:45:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : …

Read More »