nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 27/9/2018

00:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/9/2018

00:45:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/9/2018

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/9/2018

00:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/9/2018

00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 01:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 02:25:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:50:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 04:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/9/2018

01:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 04:20:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 05:10:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:35:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:25:00RUDE(ISH) TUBE 06:50:00THE AMAZING RACE ASIA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/9/2018

00:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/9/2018

00:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK …

Read More »