nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 28/12/2018

01:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:20:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28) 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 06:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/12/2018

01:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 02:55:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:25:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:15:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:05:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 06:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/12/2018

01:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:10:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:05:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 06:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/12/2018

02:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:10:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 06:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 08:40:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/12/2018

01:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:10:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 04:05:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 05:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 06:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/12/2018

01:05:00LAKEVIEW TERRACE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ 03:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 05:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 07:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 08:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/12/2018

01:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:10:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:05:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 08:25:00MACGYVER (SEASON 3) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/12/2018

00:50:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 02:30:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:20:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ …

Read More »