Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 30/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 05:05 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/8/2017

00:45 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:10 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/8/2017

01:10 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:05 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 03:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:40 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/8/2017

01:10 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:05 RUDE(ISH) TUBE 02:35 RUDE(ISH) TUBE 03:05 RUDE(ISH) TUBE 03:35 RUDE(ISH) TUBE 04:05 RUDE(ISH) TUBE 04:35 RUDE(ISH) TUBE 05:05 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 06:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/8/2017

00:45 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/8/2017

00:15 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:45 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 CSI: CYBER (SEASON 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »