nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 31/12/2017

01:55 FAST FIVE 04:25 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 05:25 RUDE(ISH) TUBE 06:00 MACGYVER (SEASON 2) 06:55 MACGYVER (SEASON 2) 07:50 MACGYVER (SEASON 2) 08:45 MACGYVER (SEASON 2) 09:40 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN 12:00 SEAL TEAM (SEASON 1) 12:55 SEAL TEAM (SEASON 1) 13:50 SEAL TEAM (SEASON 1) 14:45 SEAL TEAM (SEASON 1) 15:40 SEAL TEAM (SEASON 1) 16:35 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/12/2017

01:05 CYRIL: RIO MAGIC 01:35 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 02:25 RUDE(ISH) TUBE 02:55 RUDE(ISH) TUBE 03:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 04:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 05:05 SUPERNATURAL (SEASON 13) 06:00 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 06:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 08:35 CHILDHOOD’S END (SEASON 1) 10:15 MACGYVER (SEASON 2) 11:10 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/12/2017

01:05 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 01:55 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:45 BRAINDEAD (SEASON 1) 03:40 CYRIL: RIO MAGIC 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:05 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 06:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:50 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 07:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 08:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/12/2017

00:35 KICKING & SCREAMING 01:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:20 BRAINDEAD (SEASON 1) 03:10 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 04:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 06:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:50 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 07:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 08:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/12/2017

01:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:20 BRAINDEAD (SEASON 1) 03:15 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:05 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 06:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:50 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 07:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 08:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 10:20 BRAINDEAD (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/12/2017

01:10 RUDE(ISH) TUBE 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:30 BRAINDEAD (SEASON 1) 03:20 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:05 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 06:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:50 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) 07:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 08:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 10:25 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/12/2017

01:00 THE WOLFMAN 02:55 BRAINDEAD (SEASON 1) 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:10 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 06:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:50 RUDE(ISH) TUBE 07:20 RUDE(ISH) TUBE 07:50 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) 08:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 10:20 BRAINDEAD (SEASON 1) 11:10 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/12/2017

01:10 KICK-ASS 2 03:00 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 04:00 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 05:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 SEAL TEAM (SEASON 1) 06:55 MACGYVER (SEASON 2) 07:50 RUDE(ISH) TUBE 08:20 RUDE(ISH) TUBE 08:50 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 09:45 47 RONIN 12:00 MACGYVER (SEASON 2) 12:55 MACGYVER (SEASON 2) 13:45 …

Read More »