nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 3/5/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:35 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:00 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:30 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/5/2017

00:45 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 01:40 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:05 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:35 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:25 THE AMAZING RACE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/5/2017

06:00 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 06:50 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 07:40 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28) 08:35 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 09:30 THE SMURFS : XÌ TRUM 11:30 THE SMURFS 2 : XÌ TRUM 2 13:30 TEAM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/4/2017

00:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 02:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 03:20 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:15 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:10 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/4/2017

00:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 01:40 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:05 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:35 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:25 THE AMAZING RACE (SEASON 28) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/4/2017

00:45 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 01:40 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:05 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:35 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/4/2017

02:25 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28) 04:15 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 04:40 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 05:10 THE BLACKLIST (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/4/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 02:05 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 02:35 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:25 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA …

Read More »