nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 10/11/2017

00:25 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:15 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:10 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:40 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:05 ALIAS (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/11/2017

00:45 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 8/11/2017

00:00 DAUGHTER OF GOD 00:55 QUARRY S108 : NUOC CHA DA MON 02:25 SILICON VALLEY S409 : HOOLI-CON 02:52 SILICON VALLEY S410 : SERVER ERROR 03:35 HUNG S306 : MONEY ON THE FLOOR 03:59 HUNG S307 : WHATS GOING ON DOWNSTAIRS? OR DONT EAT PRINCE ERIC! 04:40 THE BRAVE S106 05:55 YOU DONT KNOW JACK 08:20 TIM BURTONS THE NIGHTMARE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/11/2017

00:45 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/11/2017

00:20 RUDE(ISH) TUBE 00:50 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 01:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:40 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 03:35 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:00 ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/11/2017

00:25 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 01:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 02:15 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 03:10 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 04:05 ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/11/2017

00:45 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:15 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 04:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:00 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2) 06:00 HELLEVATOR …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/11/2017

00:45 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH …

Read More »