Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 5/9/2017

00:45 RUDE(ISH) TUBE 01:15 RUDE(ISH) TUBE 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/9/2017

01:20 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:05 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 05:00 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/9/2017

00:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:35 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:30 RUDE(ISH) TUBE 03:00 RUDE(ISH) TUBE 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 RUDE(ISH) TUBE 04:30 RUDE(ISH) TUBE 05:00 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/9/2017

00:05 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 00:55 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/9/2017

06:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 06:55 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 07:50 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 08:40 THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28) 09:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 31/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 RUDE(ISH) TUBE 02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:10 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:05 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 05:00 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/8/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 05:05 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/8/2017

00:45 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:10 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:40 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC …

Read More »