nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 11/2/2018

00:55 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 01:50 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 02:40 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 03:30 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 04:30 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/2/2018

00:25 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:10 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 03:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:00 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 05:00 SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 06:00 THE ELEMENTS: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/2/2018

00:50 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 01:50 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:40 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 03:30 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 05:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/2/2018

00:50 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:45 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 02:35 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:30 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 05:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/2/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 05:10 NCIS: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/2/2018

00:20 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4) 00:50 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/2/2018

00:45 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 05:10 THE AMAZING …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/2/2018

00:30 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 01:25 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 02:15 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 03:05 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 04:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) …

Read More »