nGày 22/05/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 4/5/2018

00:45 QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/5/2018

00:50 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/5/2018

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/5/2018

00:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:25 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:15 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:45 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:15 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/4/2018

00:45 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:15 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:45 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 02:35 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 05:00 THE AMAZING RACE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/4/2018

00:40 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:35 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 02:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:00 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:30 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:00 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:00 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/4/2018

00:50 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:40 RUDE(ISH) TUBE 03:10 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:05 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 05:00 SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/4/2018

00:45 QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 02:30 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 03:20 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:50 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 05:10 THE …

Read More »