nGày 12/11/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 29/10/2018

  0:00:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 00:50:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 01:40:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 04:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/10/2018

00:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 01:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 02:30:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:15:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:25:00RUDE(ISH) TUBE 06:50:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/10/2018

00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3) 03:20:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/10/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:20:00TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 06:00:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/10/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/10/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/10/2018

00:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/10/2018

00:40:00RUDE(ISH) TUBE 01:05:00RUDE(ISH) TUBE 01:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 02:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 04:00:00RUDE(ISH) TUBE 04:30:00RUDE(ISH) TUBE 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 06:00:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : …

Read More »