nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 7/9/2019

00:20:00 GETTING STRAIGHT : TỈNH NGỘ 02:45:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 04:10:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 06:55:00 S.W.A.T : ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH 09:10:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/9/2019

00:15:00 THE MODEL SHOP : CỬA HIỆU NGƯỜI MẪU 02:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 04:05:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/9/2019

00:30:00 EASY RIDER : TAY LÁI DỄ DÃI 02:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:25:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/9/2019

00:30:00 CACTUS FLOWER : HOA XƯƠNG RỒNG 02:45:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:35:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/9/2019

00:30:00 BOB & CAROL & TED & ALICE : BỘ TỨ BOB, CAROL, TED, ALICE 02:45:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:35:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/9/2019

00:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 01:10:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 02:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 03:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/9/2019

06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 07:40:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 08:30:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 09:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 11:20:00 AMERICA’S GOT TALENT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 31/8/2019

00:20:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN 00:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31) 01:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:40:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:35:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:30:00 ASIA’S GOT TALENT …

Read More »