nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 4/4/2019

00:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/4/2019

00:45:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 05:05:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/4/2019

00:45:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 01:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/4/2019

06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 06:50:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 07:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 08:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 09:25:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 10:20:00 KILLJOYS 3 : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 31/3/2019

01:40:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 03:20:00 RUDE(ISH) TUBE 03:50:00 RUDE(ISH) TUBE 04:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 05:10:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2) 06:00:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/3/2019

00:20:00 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4) 00:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/3/2019

01:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:20:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2) 05:05:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/3/2019

00:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : …

Read More »