nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 29/4/2019

00:35:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:10:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2) 04:05:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/4/2019

00:40:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) 01:55:00 RUDE(ISH) TUBE 02:25:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 03:15:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MACGYVER (SEASON 3) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/4/2019

01:15:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 02:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:55:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:25:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:15:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/4/2019

00:45:00 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/4/2019

01:05:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/4/2019

00:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:35:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:20:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 04:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 05:00:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30:00 RUDE(ISH) TUBE 06:00:00 HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/4/2019

00:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:10:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2) 04:05:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/4/2019

01:10:00 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:05:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 03:00:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:00:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:00:00 MACGYVER …

Read More »