nGày 22/02/2020

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 9/9/2019

00:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 01:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 02:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 03:20:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 05:05:00 BLUE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/9/2019

00:40:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 01:35:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 02:25:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 05:05:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/9/2019

00:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) 01:40:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 02:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 04:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/9/2019

00:20:00 GETTING STRAIGHT : TỈNH NGỘ 02:45:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 04:10:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 06:55:00 S.W.A.T : ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH 09:10:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/9/2019

00:15:00 THE MODEL SHOP : CỬA HIỆU NGƯỜI MẪU 02:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 04:05:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/9/2019

00:30:00 EASY RIDER : TAY LÁI DỄ DÃI 02:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:25:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/9/2019

00:30:00 CACTUS FLOWER : HOA XƯƠNG RỒNG 02:45:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:35:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/9/2019

00:30:00 BOB & CAROL & TED & ALICE : BỘ TỨ BOB, CAROL, TED, ALICE 02:45:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:35:00 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR …

Read More »