Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng Star Movies 18/4/2017

01:00 MR. RIGHT : NGƯỜI ĐÀN ÔNG HOÀN HẢO 02:40 SLEEPY HOLLOW : KỴ SĨ KHÔNG ĐẦU 04:30 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH 06:30 HUEVOS: LITTLE ROOSTER’S EGG-CELLENT ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU THÚ VỊ CỦA CHÚ GÀ NHỎ 08:10 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO 09:55 ORDINARY WORLD : THẾ GIỚI BÌNHTHƯỜNG 11:25 PREDATORS : DÃ …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 18/4/2017

00:45 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 01:40 NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 02:05 NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 02:35 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:25 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/4/2017

00:50 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 01:45 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 02:35 INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 03:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 04:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/4/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 02:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 03:20 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:10 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:05 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/4/2017

00:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 01:40 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 02:30 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 04:15 CRIMINAL MINDS: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/4/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 02:30 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/4/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 02:30 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/4/2017

00:45 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 02:30 NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27) 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON …

Read More »