nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 29/9/2017

01:05 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3) 01:35 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:25 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/9/2017

00:15 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT 01:10 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/9/2017

00:15 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3) 00:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:35 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:25 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/9/2017

00:45 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 01:15 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/9/2017

00:50 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:45 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 02:35 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 03:25 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 04:15 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/9/2017

00:45 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 01:40 BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 04:10 DIG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/9/2017

00:30 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:25 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/9/2017

01:25 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 06:00 …

Read More »