nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 13/1/2019

00:45:00 Người cha phú quý (T1/43) 01:45:00 Ngày mai bình yên (T12/36) 02:45:00 Một chàng ba nàng (T5/30) 03:45:00 Hai người vợ (T16/31) 04:45:00 Tử thi lên tiếng (T30/40) 05:45:00 Người cha phú quý (T2/43) 06:45:00 Dòng sông thương nhớ (T16/31) 07:45:00 Một chàng ba nàng (T6/30) 08:45:00 Hai người vợ (T17/31) 09:45:00 Tử thi lên tiếng (T31/40) 10:45:00 Hoán …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/1/2019

00:45:00 Chàng khờ mất vợ (T34/34) 01:45:00 Ngày mai bình yên (T11/36) 02:45:00 Một chàng ba nàng (T4/30) 03:45:00 Hai người vợ (T15/31) 04:45:00 Tử thi lên tiếng (T29/40) 05:45:00 Người cha phú quý (T1/43) 06:45:00 Dòng sông thương nhớ (T15/31) 07:45:00 Một chàng ba nàng (T5/30) 08:45:00 Hai người vợ (T16/31) 09:45:00 Tử thi lên tiếng (T30/40) 10:45:00 Hoán …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/1/2019

00:45:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 02:35:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:25:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:15:00 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/1/2019

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:35:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:10:00ALIAS (SEASON 3) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/1/2019

00:45:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:35:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:10:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/1/2019

00:45:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 01:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:35:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 05:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/1/2019

00:30:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:00:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1) 03:50:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1) 04:40:00DON’T …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/1/2019

00:45:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1) 01:40:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1) 02:30:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 03:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT …

Read More »