Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 17/9/2017

00:55 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:50 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:45 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO 03:15 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 04:10 DIG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017

00:45 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/9/2017

00:35 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 01:30 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:15 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/9/2017

00:20 RUDE(ISH) TUBE 00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:30 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/9/2017

00:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/9/2017

01:25 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:10 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 05:05 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/9/2017

00:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:05 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:00 RUDE(ISH) TUBE 02:30 RUDE(ISH) TUBE 03:00 RUDE(ISH) TUBE 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 RUDE(ISH) TUBE 04:30 RUDE(ISH) TUBE 05:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/9/2017

00:35 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:30 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:15 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII …

Read More »