nGày 17/07/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 11/7/2018

00:45:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 04:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/7/2018

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 04:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/7/2018

00:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) 02:00:00TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 04:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/7/2018

00:50:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 01:40:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 02:30:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 05:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/7/2018

00:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 00:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/7/2018

00:45:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 04:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/7/2018

00:45:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4) 01:15:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4) 01:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 02:35:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/7/2018

00:45:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 05:00:00THE AMAZING …

Read More »