nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 18/7/2019

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/7/2019

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/7/2019

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/7/2019

00:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 00:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 01:45:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 02:40:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3) 04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/7/2019

00:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 01:35:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 02:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT 03:25:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 04:15:00 MACGYVER (SEASON 3) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/7/2019

00:05:00 RUDE(ISH) TUBE 00:35:00 RUDE(ISH) TUBE 01:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:00:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:15:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/7/2019

00:00:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/7/2019

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : …

Read More »