nGày 22/05/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 9/3/2018

00:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 01:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:20 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:15 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/3/2018

00:45 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:30 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/3/2018

00:20 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 00:50 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:25 VALOR (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/3/2018

01:25 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:15 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/3/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:30 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 03:20 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/3/2018

00:45 HANNIBAL (SEASON 1) : HANNIBAL (PHẦN 1) 01:35 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 02:25 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:15 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/3/2018

00:50 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:30 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:20 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 04:15 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 05:10 SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 06:00 NITRO CIRCUS LIVE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/3/2018

00:35 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 01:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:25 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 03:20 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) …

Read More »