nGày 17/08/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 9/6/2018

00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 01:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 02:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:15:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:05:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 05:00:00RUDE(ISH) TUBE 05:30:00RUDE(ISH) TUBE 06:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/6/2018

00:20:00RUDE(ISH) TUBE 00:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:10:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:40:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:30:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:20:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:10:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/6/2018

00:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) 02:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:15:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 06:50:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 08:30:00BATTLEBOTS …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/6/2018

00:45:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:35:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:25:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:15:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/6/2018

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:35:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:25:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:15:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/6/2018

01:55:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 02:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:20:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 06:50:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13) 07:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/6/2018

00:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 03:00:00RUDE(ISH) TUBE 03:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 04:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) 06:00:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 06:55:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/6/2018

00:00:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) 01:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) 02:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) 02:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 03:40:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 04:35:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 05:30:00TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 06:00:00RUDE(ISH) …

Read More »