nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017

00:45 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/9/2017

00:35 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 01:30 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:15 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/9/2017

00:20 RUDE(ISH) TUBE 00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:30 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/9/2017

00:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/9/2017

01:25 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:10 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 05:05 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/9/2017

00:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:05 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:00 RUDE(ISH) TUBE 02:30 RUDE(ISH) TUBE 03:00 RUDE(ISH) TUBE 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 RUDE(ISH) TUBE 04:30 RUDE(ISH) TUBE 05:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/9/2017

00:35 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:30 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:15 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/9/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:25 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:10 THE …

Read More »