nGày 20/02/2020

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 3/12/2019

00:30:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:15:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:05:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 2/12/2019

01:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 02:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 03:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 04:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 05:30:00 RUDE(ISH) TUBE 06:00:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 06:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 1/12/2019

06:00:00 RUDE(ISH) TUBE 06:30:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 08:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 09:20:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 10:15:00 LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3 12:00:00 THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN 13:45:00 TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP 15:50:00 HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/11/2019

00:00:00 THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN 01:40:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:25:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 05:05:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/11/2019

02:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 05:05:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 06:00:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 06:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/11/2019

00:30:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 05:05:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/11/2019

00:30:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 05:05:00 INSTINCT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/11/2019

00:30:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 05:05:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) …

Read More »