Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 11/7/2017

00:25 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:55 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:20 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:10 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 04:05 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:05 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/7/2017

00:25 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 00:55 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 01:25 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/7/2017

00:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:10 KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1) 02:00 MONDO MAGIC SINGAPORE : ẢO THUẬT TUYỆT ĐỈNH SINGAPORE 02:30 MONDO MAGIC SINGAPORE : ẢO THUẬT TUYỆT ĐỈNH SINGAPORE 03:00 MONDO MAGIC SINGAPORE : ẢO THUẬT TUYỆT ĐỈNH SINGAPORE 03:30 ASIA’S GOT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/7/2017

00:30 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 01:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:15 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:10 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 04:05 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:05 HANNIBAL (SEASON 3) 06:00 EXIT : LỐI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/7/2017

00:05 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:35 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:20 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:10 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 04:05 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/7/2017

02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:10 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 04:05 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:05 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 06:00 HANNIBAL (SEASON 3) 06:50 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7) 07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/7/2017

00:45 ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á 02:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:05 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 04:00 THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á 05:00 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 06:00 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/7/2017

00:00 TOTAL RECALL (2012) 01:10 NITRO CIRCUS LIVE 2 01:40 NITRO CIRCUS LIVE 2 02:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 03:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 04:00 BATTLEBOTS (SEASON 2) 05:00 BRAINDEAD (SEASON 1) 06:00 HANNIBAL (SEASON 2) 06:50 WIPEOUT (SEASON 7) 07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 08:30 QUANTICO (SEASON 2) 09:25 THE BLACKLIST (SEASON 3) 10:20 HAWAII FIVE-0 …

Read More »