nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 16/12/2017

00:20 VALOR (SEASON 1) 01:10 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) 02:40 MACGYVER (SEASON 2) 03:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 05:10 SUPERNATURAL (SEASON 13) 06:00 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 06:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 08:30 SEAL TEAM (SEASON 1) 09:20 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) 10:50 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/12/2017

00:45 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:35 CYRIL: SIMPLY MAGIC 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:00 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 06:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC 06:55 RUDE(ISH) TUBE 07:25 RUDE(ISH) TUBE 07:55 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 08:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:45 NCIS: LOS ANGELES (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/12/2017

00:25 MACGYVER (SEASON 2) 01:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:15 CYRIL: SIMPLY MAGIC 03:10 RUDE(ISH) TUBE 03:40 RUDE(ISH) TUBE 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:00 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 06:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC 06:55 RUDE(ISH) TUBE 07:25 RUDE(ISH) TUBE 07:55 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 08:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:45 NCIS: LOS ANGELES …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/12/2017

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:35 CYRIL: SIMPLY MAGIC 03:30 RUDE(ISH) TUBE 04:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:00 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 06:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC 06:55 RUDE(ISH) TUBE 07:25 RUDE(ISH) TUBE 07:55 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 08:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:45 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/12/2017

00:45 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:30 HANNIBAL (SEASON 3) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:10 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 06:00 HANNIBAL (SEASON 3) 06:50 RUDE(ISH) TUBE 07:20 RUDE(ISH) TUBE 07:50 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 08:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:30 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/12/2017

00:20 RUDE(ISH) TUBE 00:50 VALOR (SEASON 1) 01:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) 02:30 HANNIBAL (SEASON 3) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 05:10 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 06:00 HANNIBAL (SEASON 3) 06:50 RUDE(ISH) TUBE 07:20 RUDE(ISH) TUBE 07:50 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) 08:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) 09:30 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/12/2017

00:00 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) 00:25 NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) 00:50 THE BLACKLIST (SEASON 5) 01:40 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 02:30 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) 03:20 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 04:10 MACGYVER (SEASON 2) 05:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30 RUDE(ISH) TUBE 06:00 SEAL TEAM (SEASON 1) 06:50 MACGYVER (SEASON 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/12/2017

00:50 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) 02:50 MACGYVER (SEASON 2) 03:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 04:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 05:30 CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION 06:00 THE AMAZING RACE (SEASON 26) 06:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) 08:30 SEAL TEAM (SEASON 1) 09:20 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) 11:20 MACGYVER (SEASON …

Read More »