nGày 23/03/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 26/3/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:30 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:20 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/3/2018

00:40 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 01:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 02:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 03:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/3/2018

01:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 02:40 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 03:35 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 04:30 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/3/2018

00:45 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7) 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:25 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/3/2018

00:50 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 01:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:25 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/3/2018

00:20 DON’T BLINK 00:50 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:35 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:25 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:15 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/3/2018

01:20 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 03:10 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:05 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 05:00 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 TEAM NINJA WARRIOR …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/3/2018

00:45 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 02:30 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 04:10 CRIMINAL MINDS: …

Read More »