nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 14/10/2019

01:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 02:30:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 03:25:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:10:00 INSTINCT (SEASON 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/10/2019

01:40:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 02:35:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 03:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 04:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 05:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/10/2019

00:10:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) 00:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 01:35:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:30:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/10/2019

01:15:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 06:00:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 06:50:00 SEAL TEAM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/10/2019

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/10/2019

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/10/2019

00:30:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/10/2019

01:25:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 02:25:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 03:20:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:15:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 INSTINCT (SEASON 2) …

Read More »