nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 20/12/2018

00:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN 01:40:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 02:30:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:20:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/12/2018

00:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 01:00:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 01:50:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 02:40:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:10:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 06:00:00VALOR (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/12/2018

00:45:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 01:40:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 02:30:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 03:20:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 06:00:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/12/2018

00:15:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:10:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 02:05:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 03:00:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 04:00:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1) 05:00:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 06:00:00VALOR (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/12/2018

00:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 01:40:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:30:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 03:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 05:05:00RUDE(ISH) TUBE 05:35:00RUDE(ISH) TUBE 06:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/12/2018

00:45:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:15:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:45:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3) 02:35:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:25:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:15:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:05:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 06:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/12/2018

00:50:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:40:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:10:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 06:00:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 06:50:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/12/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:40:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 03:30:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:10:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 06:00:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 06:50:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY …

Read More »