nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 23/10/2018

00:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/10/2018

00:15:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) 03:20:00QUANTICO (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/10/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:15:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 02:45:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 03:15:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/10/2018

00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 06:00:00NITRO CIRCUS LIVE : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/10/2018

00:45:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 01:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/10/2018

00:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 05:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/10/2018

00:40:00RUDE(ISH) TUBE 01:05:00RUDE(ISH) TUBE 01:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 02:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:10:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO? 04:00:00RUDE(ISH) TUBE 04:30:00RUDE(ISH) TUBE 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 06:00:00NITRO CIRCUS LIVE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/10/2018

01:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:10:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 03:40:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:10:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00:00RUDE(ISH) TUBE 06:25:00RUDE(ISH) TUBE 06:50:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY …

Read More »