nGày 17/06/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 19/6/2019

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:40:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/6/2019

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:40:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/6/2019

00:45:00 AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14 02:30:00 INSTINCT : BẢN NĂNG 03:20:00 RUDE(ISH) TUBE 03:50:00 RUDE(ISH) TUBE 04:20:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 05:10:00 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ 06:00:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/6/2019

01:45:00 THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31) 02:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:30:00 BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 04:20:00 BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 05:10:00 L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 06:00:00 CRIMINAL MINDS: …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/6/2019

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:40:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/6/2019

00:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:35:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/6/2019

00:45:00 NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/6/2019

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 01:40:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 02:30:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 03:20:00 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 04:10:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM 05:05:00 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 …

Read More »