nGày 13/12/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 16/12/2019

00:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 01:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 02:40:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 03:35:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 04:30:00 RUDE(ISH) TUBE 05:00:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/12/2019

00:30:00 THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG 02:25:00 RUDE(ISH) TUBE 02:55:00 RUDE(ISH) TUBE 03:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 04:15:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 05:05:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/12/2019

00:40:00 A FIGHTING MAN : ĐẤU SĨ 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 06:00:00 BRITAIN’S GOT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/12/2019

00:00:00 GHOSTBUSTERS II : ĐỘI BẮT MA – PHẦN 2 02:00:00 RUDE(ISH) TUBE 02:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 12/12/2019

00:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 11/12/2019

00:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 10/12/2019

00:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:30:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 02:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:10:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 9/12/2019

00:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 01:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 02:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 03:35:00 RUDE(ISH) TUBE 04:05:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 05:00:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON …

Read More »