6 March, 2021

Lịch phát sóng AXN

AXN là kênh truyền hình trả tiền thuộc sở hữu của Sony Pictures Television, được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 1997. Đây là kênh truyền hình hành động và tội phạm, phim, hình ảnh động và phiêu lưu thực tế và chương trình thể thao lối sống

Lịch phát sóng AXN 8/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 01:05:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 02:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 03:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 04:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 7/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5) 02:30:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2) 03:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 04:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 05:10:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 6/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 05:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 5/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 05:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 4/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 3/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 2/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 1/3/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10) 06:45:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 08:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 09:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10) 10:10:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : …

Chi tiết