nGày 19/04/2019

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 20/4/2019

00:50:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 SUPERNATURAL (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/4/2019

00:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:10:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/4/2019

01:10:00 RUDE(ISH) TUBE 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/4/2019

00:45:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/4/2019

00:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:30:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:15:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 04:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 05:00:00 CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/4/2019

01:00:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14) 01:55:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 02:50:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:45:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2) 04:40:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/4/2019

01:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) 03:10:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 04:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:00:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 06:00:00 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/4/2019

00:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 02:30:00 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) 04:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 06:00:00 …

Read More »