3 December, 2020

Lịch phát sóng AXN

AXN là kênh truyền hình trả tiền thuộc sở hữu của Sony Pictures Television, được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 1997. Đây là kênh truyền hình hành động và tội phạm, phim, hình ảnh động và phiêu lưu thực tế và chương trình thể thao lối sống

Lịch phát sóng AXN 6/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

01:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT 02:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10) 03:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 5/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6) 02:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 4/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6) 02:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 3/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 2/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 1/12/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10) 06:55:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6) 07:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10) 08:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 09:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 30/11/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 02:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 03:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 04:30:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 29/11/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

02:20:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10) 04:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 05:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) 06:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU …

Chi tiết