nGày 20/08/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 23/8/2018

00:40:00RUDE(ISH) TUBE 01:10:00RUDE(ISH) TUBE 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00ALIAS (SEASON III) : BÍ DANH (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/8/2018

00:45:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00ALIAS (SEASON III) : BÍ DANH (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/8/2018

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00ALIAS (SEASON III) : BÍ DANH (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/8/2018

00:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 01:35:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) 02:55:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/8/2018

00:40:00NINJA VS NINJA : NINJA ĐỐI ĐẦU 01:30:00NINJA VS NINJA : NINJA ĐỐI ĐẦU 02:20:00NINJA VS NINJA : NINJA ĐỐI ĐẦU 03:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 04:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/8/2018

01:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 02:30:00ALIAS (SEASON III) : BÍ DANH (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/8/2018

00:40:00RUDE(ISH) TUBE 01:10:00RUDE(ISH) TUBE 01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 02:30:00ALIAS (SEASON III) : BÍ DANH (PHẦN 3) 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1) 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/8/2018

00:15:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) 00:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) 01:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:10:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 04:35:00PEOPLE BEHAVING BADLY …

Read More »