nGày 18/01/2020

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 21/1/2020

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 05:05:00 THE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/1/2020

01:25:00 INSIDIOUS: CHAPTER 3 : QUỶ QUYỆT: CHƯƠNG 3 03:15:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 05:00:00 RUDE(ISH) TUBE 05:30:00 RUDE(ISH) TUBE 06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 07:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/1/2020

00:25:00 KUNG FU HUSTLE : TUYỆT ĐỈNH KUNG FU 02:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 03:15:00 RUDE(ISH) TUBE 03:45:00 RUDE(ISH) TUBE 04:15:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 05:05:00 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1) 06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/1/2020

02:10:00 RUDE(ISH) TUBE 02:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:30:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 05:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) 06:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/1/2020

01:40:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5) 02:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/1/2020

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 15/1/2020

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 14/1/2020

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) 01:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) 03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9) 04:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 05:05:00 THE …

Read More »