nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 25/11/2017

00:45 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 01:35 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:25 HANNIBAL (SEASON 3) 03:15 RUDE(ISH) TUBE 03:45 RUDE(ISH) TUBE 04:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 06:00 THE AMAZING RACE …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/11/2017

00:25 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 01:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:20 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/11/2017

00:45 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/11/2017

00:45 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 RUDE(ISH) TUBE 04:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:10 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/11/2017

00:20 RUDE(ISH) TUBE 00:50 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) 01:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 02:30 HANNIBAL (SEASON 2) : HANNIBAL (PHẦN 2) 03:20 RUDE(ISH) TUBE 03:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 04:40 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/11/2017

00:25 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) 01:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 02:15 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 03:10 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 04:30 ALIAS (SEASON 1) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/11/2017

00:50 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:20 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:05 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2) 06:00 HELLEVATOR …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/11/2017

00:50 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2) 02:20 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 04:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6) 05:05 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2) 06:00 HELLEVATOR …

Read More »