nGày 22/05/2018

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 25/5/2018

00:45 QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:35 RUDE(ISH) TUBE 02:05 RUDE(ISH) TUBE 02:35 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:25 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:15 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:05 BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 06:00 MACGYVER …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/5/2018

00:45:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3) 01:35:00RUDE(ISH) TUBE 02:05:00RUDE(ISH) TUBE 02:35:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:25:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1) 06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 06:50:00KILLJOYS 3 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/5/2018

00:00 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 00:30 KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 01:20 HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 02:10 RUDE(ISH) TUBE 02:40 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:30 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/5/2018

00:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 00:30:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT 01:20:00HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG 02:10:00RUDE(ISH) TUBE 02:40:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:30:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:10:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 23/5/2018

00:45:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:30:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:20:00KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 05:00:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/5/2018

00:55 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:40 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:30 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/5/2018

00:45 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:15 DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT 01:45 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 02:35 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:25 KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3) 04:15 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/5/2018

00:40 THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30) 01:30 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 02:20 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 03:10 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 04:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 05:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 06:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT …

Read More »