18 September, 2020

Lịch phát sóng AXN

AXN là kênh truyền hình trả tiền thuộc sở hữu của Sony Pictures Television, được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 1997. Đây là kênh truyền hình hành động và tội phạm, phim, hình ảnh động và phiêu lưu thực tế và chương trình thể thao lối sống

Lịch phát sóng AXN 21/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MADAM SECRETARY …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 20/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MADAM SECRETARY …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 19/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MADAM SECRETARY …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 18/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1 01:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 03:15:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 17/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MADAM SECRETARY …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 16/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 15/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 03:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) 04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 14/9/2020

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1) 01:25:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1 02:20:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4) 03:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 04:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2) 05:05:00 CARNAGE (SEASON …

Chi tiết