Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 31/7/2017

00:55 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:50 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:10 KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1) 05:05 BRAINDEAD (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 30/7/2017

00:35 KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1) 01:25 ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1) 02:40 NITRO CIRCUS LIVE 3 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 3 03:10 RUDE(ISH) TUBE 03:40 RUDE(ISH) TUBE 04:10 RUDE(ISH) TUBE 04:40 RUDE(ISH) TUBE 05:10 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 06:00 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 29/7/2017

00:05 CHILDHOOD’S END (SEASON 1) : KẾT THÚC ẤU THƠ 01:40 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 02:30 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:20 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 05:10 KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 28/7/2017

00:05 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 00:30 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:25 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 02:20 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:10 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 27/7/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 02:35 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:15 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 05:10 KILLJOYS (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 26/7/2017

00:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:45 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 02:35 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:15 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 05:10 KILLJOYS (SEASON 1) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 25/7/2017

00:05 RUDE(ISH) TUBE 00:35 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:05 PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM 01:35 THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26) 02:25 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3) 03:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 04:10 DIG (SEASON 1) : KHAI …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 24/7/2017

00:55 BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1) 01:45 NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2 02:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:10 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 04:05 KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1) 05:00 BRAINDEAD (SEASON …

Read More »