nGày 06/04/2020

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh AXN giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng AXN 9/4/2020

00:30:00 RUDE(ISH) TUBE 01:00:00 RUDE(ISH) TUBE 01:30:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15) 02:25:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4) 03:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 05:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 8/4/2020

00:30:00 RUDE(ISH) TUBE 01:00:00 RUDE(ISH) TUBE 01:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 02:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 05:10:00 NCIS: LOS ANGELES …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 7/4/2020

00:30:00 RUDE(ISH) TUBE 01:00:00 RUDE(ISH) TUBE 01:30:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 05:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 13/4/2020

01:15:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 02:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15) 03:05:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ 04:05:00 RUDE(ISH) TUBE 04:35:00 RUDE(ISH) TUBE 05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 06:00:00 AMERICAN NINJA …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 6/4/2020

00:05:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA 01:50:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 02:50:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15) 03:40:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4) 04:35:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4) 05:30:00 RUDE(ISH) TUBE 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 5/4/2020

00:30:00 BONE COLLECTOR, THE : KẺ TẦM XƯƠNG 02:50:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4) 03:45:00 RUDE(ISH) TUBE 04:15:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) 06:00:00 RUDE(ISH) TUBE 06:30:00 RUDE(ISH) TUBE 07:00:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3) 07:55:00 BULLETPROOF (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 4/4/2020

00:50:00 MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN, PHẦN 3 02:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:40:00 RUDE(ISH) TUBE 05:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 3/4/2020

00:30:00 ANACONDAS: TRAIL OF BLOOD : TRĂN NAM MỸ: DẤU MÁU 02:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 03:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) 04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8) 05:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI …

Read More »