Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 23/9/2017

00:30 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) 01:25 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 22/9/2017

01:25 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:20 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:15 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 21/9/2017

00:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE AMAZING …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 20/9/2017

00:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2) 04:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6) 05:05 THE AMAZING …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 19/9/2017

00:45 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 01:15 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3) 01:45 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:35 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 18/9/2017

01:25 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2) 02:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7) 03:15 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 04:10 DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1) 05:05 BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2) 06:00 CSI: CYBER (SEASON 2) : …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 17/9/2017

00:55 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) 01:50 THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5) 02:45 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO 03:15 CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2) 04:10 DIG …

Read More »

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017

00:45 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 01:40 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4) 02:30 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2) 03:20 BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6) 04:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC …

Read More »