nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng AXN 9/9/2017

Lịch phát sóng AXN 9/9/2017
00:35CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
01:30THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
02:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
03:15BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
04:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
06:50ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:30NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
09:25TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
10:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
11:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
12:10KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
13:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
14:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
14:50THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
15:45RUDE(ISH) TUBE
16:15RUDE(ISH) TUBE
16:45RUDE(ISH) TUBE
17:15RUDE(ISH) TUBE
17:45ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1)
18:35TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
19:05TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
19:35MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
20:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
21:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
22:20TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
23:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 9/9/2017