nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng AXN 9/9/2019

Lịch phát sóng AXN 9/9/2019
00:40:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
01:35:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
03:20:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
04:10:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
05:05:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:45:00RUDE(ISH) TUBE
08:15:00RUDE(ISH) TUBE
08:45:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:40:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
10:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
11:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
13:10:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
14:00:00RUDE(ISH) TUBE
14:30:00RUDE(ISH) TUBE
15:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
15:55:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
16:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
17:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
18:30:00RUDE(ISH) TUBE
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
20:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
21:45:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
23:35:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 9/9/2019