7:53 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng AXN 9/8/2021

Lịch phát sóng AXN 9/8/2021

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
01:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
02:35:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:25:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
04:15:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
05:10:00 BURIED IN THE BACKYARD : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ
06:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:50:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
07:35:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
09:15:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:05:00 THE NINTH GATE : CÁNH CỔNG THỨ CHÍN
12:35:00 THE PRINCESS BRIDE : CÔ DÂU CÔNG CHÚA
14:30:00 INNOCENT : VÔ TỘI
16:20:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:15:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
18:05:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
22:40:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
Lịch phát sóng AXN 9/8/2021