30 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 9/8/2020

01:00:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
02:00:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:00:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
06:00:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤt ÂM NHẠC (PHẦN 2)
07:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
07:55:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
08:55:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
10:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
12:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
14:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:50:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
16:40:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
17:35:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
19:00:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤt ÂM NHẠC (PHẦN 2)
19:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
20:50:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
21:45:00 THE SCORPION KING : VUA BỌ CẠP
23:25:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)