nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 9/5/2018

Lịch phát sóng AXN 9/5/2018
00:45SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
01:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:30BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:20VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:10NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
05:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
09:25NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
13:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:40THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
16:35NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
17:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:15DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
18:45DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
19:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:10KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
23:50INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?

 

Lịch phát sóng AXN 9/5/2018