5 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 9/2/2021

Lịch phát sóng AXN 9/2/2021

00:30:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
01:25:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:10:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
05:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
06:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
07:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
08:10:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
08:55:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
09:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
10:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:25:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
13:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
14:10:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
15:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
16:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
16:50:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
17:45:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
18:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
19:35:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
23:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 9/2/2021