nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng AXN 9/11/2019

Lịch phát sóng AXN 9/11/2019
01:05:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
01:55:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
02:20:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:45:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
03:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
03:35:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
05:05:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
05:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
06:00:00BOA VS PYTHON : ĐẠI CHIẾN TRĂN-MÃNG XÀ
06:05:00ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT MA
07:40:002012
07:45:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
09:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
10:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:40:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:35:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
12:10:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
12:30:00CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
Lịch phát sóng AXN 9/11/2019