nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng AXN 9/11/2018

Lịch phát sóng AXN 9/11/2018
 • 00:55:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 01:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 02:35:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 03:25:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 04:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 05:05:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 06:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:25:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 07:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 08:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 09:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 10:20:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 10:45:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 11:10:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 12:05:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 13:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 13:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 14:50:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 15:45:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 16:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 17:30:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 18:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 19:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 20:05:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 21:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 22:00:00DOOM : DIỆT VONG
 • 23:55:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
Lịch phát sóng AXN 9/11/2018