11:33 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng AXN 9/10/2021

Lịch phát sóng AXN 9/10/2021

00:10:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
00:40:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
01:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
02:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
03:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
05:00:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
07:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
08:25:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
09:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
11:05:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
13:15:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
13:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
14:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
15:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
16:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
17:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
18:05:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
20:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
21:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
Lịch phát sóng AXN 9/10/2021