11:05 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng AXN 8/8/2021

Lịch phát sóng AXN 8/8/2021

01:50:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
02:45:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:40:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
04:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:30:00 CYRIL:SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:45:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
07:35:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:15:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:05:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
11:55:00 NURSES : Y TÁ
12:50:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
13:45:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:35:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
15:30:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:20:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
17:15:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:10:00 NURSES : Y TÁ
19:05:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 DIRTY DANCING : ĐIỆU NHẢY KHÊU GỢI
23:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 8/8/2021