14 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 8/5/2021

Lịch phát sóng AXN 8/5/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
02:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
03:15:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
07:30:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
09:40:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
10:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
11:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
12:15:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
13:05:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
14:00:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
14:55:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
15:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
16:35:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
18:15:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
19:05:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
19:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
20:50:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
21:45:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
23:35:00 JOHNNY ENGLISH REBORN : JOHNNY ENGLISH TÁI SINH
Lịch phát sóng AXN 8/5/2021