12 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 8/4/2021

Lịch phát sóng AXN 8/4/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
01:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
05:05:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
06:00:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
08:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
09:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
11:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
12:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
13:40:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
14:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
16:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
17:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
18:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
19:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
20:50:00 THE APPRENTICE: ONE CHAMPIONSHIP EDITION : NGƯỜI TẬP SỰ: ONE CHAMPIONSHIP
21:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
23:35:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 8/4/2021