nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng AXN 8/12/2018

Lịch phát sóng AXN 8/12/2018
 • 00:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 01:40:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 02:30:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 03:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 04:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 05:00:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
 • 06:00:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 06:50:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 07:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 08:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 09:05:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 10:55:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 12:45:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
 • 13:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 14:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 15:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 15:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
 • 16:25:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 17:20:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
 • 18:15:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
 • 19:10:00THE REPLACEMENT KILLERS : SÁT THỦ THAY THẾ
 • 21:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 22:55:00EVOLUTION : TIẾN HÓA
Lịch phát sóng AXN 8/12/2018