nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng AXN 8/11/2019

Lịch phát sóng AXN 8/11/2019
01:40:00BOA VS PYTHON : ĐẠI CHIẾN TRĂN-MÃNG XÀ
01:45:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
02:35:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
03:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
03:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
04:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
05:10:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
06:05:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
07:55:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
08:35:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
08:50:002012
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
10:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:40:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
11:55:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:45:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 8/11/2019