nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng AXN 8/11/2018

Lịch phát sóng AXN 8/11/2018
 • 00:45:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 02:30:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 03:20:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 05:00:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 06:00:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 06:50:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 07:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 08:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 09:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 10:20:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 11:10:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 12:05:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 13:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
 • 13:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 14:50:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 15:45:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 16:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 17:30:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 18:20:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 19:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 20:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 21:05:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
 • 22:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:55:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
Lịch phát sóng AXN 8/11/2018