30 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 7/8/2020

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
10:20:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
11:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
12:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
13:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
14:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:15:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
21:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
22:45:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
23:35:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)