nGày 23/10/2018

Lịch phát sóng AXN 7/5/2018

Lịch phát sóng AXN 7/5/2018
00:45DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
01:15DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:35BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:15NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
09:25NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
13:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
13:30DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
14:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:45THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
16:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
17:30VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:20MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
19:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:10INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
21:05QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
22:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
22:55THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
23:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)

 

Lịch phát sóng AXN 7/5/2018