12 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 7/3/2021

Lịch phát sóng AXN 7/3/2021

01:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:30:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
03:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
04:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
05:10:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
08:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:00:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
11:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
12:50:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
13:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:25:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
16:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:15:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
18:10:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 VAN HELSING
Lịch phát sóng AXN 7/3/2021