nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng AXN 7/12/2018

Lịch phát sóng AXN 7/12/2018
 • 00:50:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 02:30:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 03:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 05:00:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 06:00:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 07:40:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 08:30:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
 • 09:25:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 10:20:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 11:10:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 12:05:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 13:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 13:55:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 14:50:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
 • 15:45:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 16:40:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 17:30:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
 • 18:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 19:15:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 20:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 20:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 21:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:00:00INSIDIOUS: CHAPTER 3 : QUỶ QUYỆT: CHƯƠNG 3
 • 23:55:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 7/12/2018