5:19 AM - 28/10/2021

Lịch phát sóng AXN 7/10/2021

Lịch phát sóng AXN 7/10/2021

00:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
03:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
04:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
06:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
07:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
08:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
10:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
11:05:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
12:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
13:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
16:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
17:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
18:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:50:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
20:20:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
20:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
21:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
22:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
23:35:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 7/10/2021