6 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 7/1/2021

Lịch phát sóng AXN 7/1/2021

00:45:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
01:15:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
03:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:05:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:00:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
06:55:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
07:50:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
08:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
09:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
10:40:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
11:35:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
12:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:30:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
14:25:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
15:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
16:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
17:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
18:05:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
19:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
20:20:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
20:50:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
21:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
23:35:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 7/1/2021