5:26 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 6/9/2021

Lịch phát sóng AXN 6/9/2021

00:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
01:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
02:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
03:40:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:30:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:50:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
07:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:30:00 HURRICANE SEASON : MÙA BÃO
12:30:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
13:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
14:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
15:15:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
20:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
Lịch phát sóng AXN 6/9/2021