29 November, 2020

Lịch phát sóng AXN 6/9/2020

02:10:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
03:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
05:05:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
06:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:50:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
07:45:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
09:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
10:35:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
12:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
13:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:15:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
16:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
17:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
19:00:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
19:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
20:50:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
21:45:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA