24 November, 2020

Lịch phát sóng AXN 6/8/2020

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
13:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
14:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
15:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
16:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
21:45:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
23:35:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)