4:57 AM - 28/10/2021

Lịch phát sóng AXN 6/7/2021

Lịch phát sóng AXN 6/7/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
08:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
09:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
10:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
11:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
12:55:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
13:50:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
16:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
19:00:00 THE APPRENTICE: ONE CHAMPIONSHIP EDITION : NGƯỜI TẬP SỰ: ONE CHAMPIONSHIP
19:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
20:50:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
21:45:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
22:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
23:35:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 6/7/2021