14 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 6/5/2021

Lịch phát sóng AXN 6/5/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
06:00:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
08:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
09:20:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
11:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
12:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
13:40:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
14:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
16:25:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
17:15:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
18:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
19:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
20:50:00 THE APPRENTICE: ONE CHAMPIONSHIP EDITION : NGƯỜI TẬP SỰ: ONE CHAMPIONSHIP
21:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
23:35:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 6/5/2021