nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng AXN 6/12/2018

Lịch phát sóng AXN 6/12/2018
 • 00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 02:30:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 03:20:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 05:00:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 06:00:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 07:40:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 08:30:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 09:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 10:20:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 11:10:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 12:05:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 13:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 13:55:00TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
 • 14:50:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
 • 15:45:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 16:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
 • 17:30:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 18:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
 • 19:15:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 21:05:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
 • 22:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:55:00MAXIMUM RISK : MẠO HIỂM TỐI ĐA
Lịch phát sóng AXN 6/12/2018