5:26 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng AXN 5/9/2021

Lịch phát sóng AXN 5/9/2021

01:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
02:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
03:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
04:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
05:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
06:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
07:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
07:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
08:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:45:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
10:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:30:00 WAR : CUỘC CHIẾN
13:25:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
14:20:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
16:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
17:10:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
18:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
19:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
23:55:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 5/9/2021