14 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 4/5/2021

Lịch phát sóng AXN 4/5/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
06:00:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
07:40:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
08:30:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
09:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
10:15:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
11:10:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
13:20:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
14:15:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
15:10:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
16:05:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
17:00:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
17:55:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
18:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:45:00 JOHNNY ENGLISH REBORN : JOHNNY ENGLISH TÁI SINH
21:45:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
23:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 4/5/2021