13 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 4/3/2021

Lịch phát sóng AXN 4/3/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
02:25:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
05:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
07:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
08:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
11:05:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
12:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
13:35:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
14:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
15:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
16:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
17:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
18:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
19:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
20:50:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
21:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
23:35:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 4/3/2021